ברק סרי | אשדוד רוצה שינוי

הזמנה למפגש עם ברק סרי
ושרון מארק!

בואו נדבר על החיים שלנו בעיר!
חינוך, קיימות, הייטק, אקדמיה

יתקיים בתאריך 26.9.23
בשעה 20:00 רובע ט״ו

אישור הגעה לכנס